Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Celoroční zajištění fotomateriálu pro RZ a časopis To jsou Pardubice Tomáš Kubelka 195 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Propojení ul. Kyjevská s ulicí Hlaváčova/ulicí kpt. Jaroše – návrh stavby     Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
Jana Zajíce 947 - oprava volného bytu č. 17 Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. 189 628,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Mladých - rekonstrukce sociálních zařízení - PD PRODIN a.s. 162 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
E. Košťála 1014 - oprava volného bytu č. 3 KTS-INTEGRA, spol. s r.o. 187 625,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Bělehradská 513 - odstranění závad z revize hromosvodů SBF spol. s r.o. 178 839,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Závodu Míru 1835 - odstranění závad z revize hromosvodů SBF spol. s r.o. 167 753,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Bělehradská 513 - oprava koupelny v bytě č. 60 Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. 145 789,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Brožíkova - odstranění radonu VZT jednotka s repurací MAXIMUM, s.r.o. 396 998,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Návrh uspořádání uličního profilu 17. listopadu včetně křižovatky s ulicí Palackého v Pardubicích Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Hradec Králové 130 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta