Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Bělehradská 513 - oprava bytu č. 9 SBF spol. s r.o. 188 775,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Brožíkova 430 - 432 - oprava střešní krytiny - havarijní stav RECOSA Pardubice s.r..o. 187 257,78 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
K Rozvodně 97 - výměna bytového jádra v bytě č. 50 (havárie) SBF s.r.o. 186 933,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ E. Košťála - D+M zábradlí u inline dráhy RONING spol. s r.o. 162 470,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
PD rekonstrukce komunikace K Dubině DSP a.s. 360 500,00 Kč Městský obvod VI  
PD Rekonstrukce komunikace K Pašti, Pardubice - Svítkov DSP a.s. 153 500,00 Kč Městský obvod VI  
ZŠ Staňkova - výměna podlahové krytiny - knihovna THS stavební s.r.o. 121 111,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Černá za Bory - výměna podlahové krytiny D-R 91 spol. s r.o. 132 497,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Raisova - oprava venkovní kanalizace Tomáš Macko 180 998,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Zhotovení PD rekonstrukce komunikace V Chaloupkách PRODIN a. s. 129 400,00 Kč Městský obvod VI