Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
J. Palacha 324 - oprava elektroinstalace budova č. 30 Ladislav Stehno 130 232,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Brožíkova - výměna podlahových krytin D-R 91 spol. s r.o. 196 840,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Jana Zajíce 947 - výměna bytového jádra v bytě č. 72 (havárie) SBF s.r.o. 183 242,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Mladých 181 - výměna bytového jádra v bytě č. 4 (havárie) Navara Pardubice s.r.o. 158 287,04 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Nákup skartovacího stroje XERTEC a.s. 129 500,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
Aktualizace programu regenerace MPR Pardubice pro období 2018 - 2023 Ing. arch. Jan Čiháček, Pardubice 279 500,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta
MŠ Popkovice - oprava střechy Warex RELICO s.r.o. 232 571,80 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Areál skateparku - rekonstrukce překážek Zdeněk Kotyza - Parkpilot 494 450,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Národních hrdinů - výměna vjezdové brány PT Point s.r.o. 113 480,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Národních hrdinů - oprava zpevněné plochy ve spojovacím krčku RONING spol. s r.o. 193 340,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic