Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice MCA atelier s.r.o., Praha 10 350 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta
DRC Prodloužená - výměna elektrorozvodů - PD E-dir s.r.o. 235 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ J. Ressla - provedení hydroizolace základního zdiva Tomáš Macko 198 925,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Areál J. Palacha 324 - oprava kanalizace - maltárna Tomáš Macko 197 869,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Staňkova - úprava šaten a umývárny u tělocvičny PROFI H.K. s.r.o. 179 523,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Staňkova - výměna podlahové krytiny Leopold Polák 197 863,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Železničního pluku 1631 - výmalba chodeb a schodiště Navara Pardubice s.r.o. 149 770,12 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
E. Košťála 1016 - oprava bytu č. 6 STAKVO s.r.o. 179 870,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Ozvučení a nahrávání ZmP, zvláštních zasedání RmP a prezentačních akcí města v roce 2018 MINISTR SYSTEMS s.r.o. 199 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
KD Dubina - rekonstrukce vzduchotechniky - PD Ing. Martin Šulc 198 500,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic