Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Bělehradská 513 - oprava bytu č. 33 Navara Pardubice s.r.o. 130 498,94 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Erno Košťála - havarijní výměna lapolu u školní kuchyně RONING spol. s r.o. 185 741,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
DRC Prodloužená - rekonstrukce sociálního zařízení - PD CODE, spol. s r.o. 198 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
E.Košťála 1015 - oprava bytu č. 8 SBF spol. s r.o. 185 266,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Na Záboří 223 - oprava bytu č. 9 STAKVO s.r.o. 152 104,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Rumunská - oprava dlažby na chodbě Kopas Miroslav 103 710,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Okrajová čp. 295 - oprava bytového jádra v bytě č. 10 Navara Pardubice s.r.o. 157 458,27 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
MŠ Wintrova - zřízení letního WC INSTAV Hlinsko, a.s. 330 706,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Nákup aplikace Rozklikávací rozpočet pro Statutární město Pardubice Gordic, spol. s r.o. 123 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor informačních technologií
Vybudování chodníku od zastávky MHD v Opočínku podél silnice III. třídy Ing. Petr Novotný, Ph.D. 113 000,00 Kč Městský obvod VI