Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Na Spravedlnosti 2792 - oprava terasy v 5.NP T&P Project s.r.o. 119 603,99 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ ITI - příprava zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na projekční činnost vč. autorského dozoru (2 kolo) CETTUS a.s. 290 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
E. Košťála 1016 - oprava bytu č. 9 STAKVO s.r.o. 178 880,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov UNIT architekti, s r.o. Praha 3 420 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta
Výsadba dřevin na území MO Pardubice V - 2017 David Hurt 402 300,00 Kč Městský obvod V  
Provoz aplikace eKurzy pro rok 2017 RENTEL a.s. 153 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
Opravy chodníků MO Pardubice IV -2017 Agrostav Pardubice a.s. 395 222,00 Kč Městský obvod IV  
Oplocené stání pro kontejnery a parkovací plocha pro automobily u garáží ve Svítkově ILBprostav s. r. o. 80 000,00 Kč Městský obvod VI  
Smlouva o zajištění péče "Hrobu v péči města Pardubic" SmP a.s. 21 147,50 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Nákup software Cisco Prime infrastructure VERTIX, s. r. o. 192 050,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor informačních technologií