Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Měření a regulace radonu - objekty MŠ Rumunská a MŠ Pospíšilovo nám. TESLA Hloubětín a.s. 201 651,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Kyjevská - provedení hydroizolace zákl.zdiva REOP v.o.s. 193 866,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Lexova čp. 2340 - oprava bytu č. 4 AGROSTAV PARDUBICE a.s. 177 141,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Bělehradská 513 - oprava bytu č. 7 Navara Pardubice s.r.o. 135 958,58 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
K Rozvodně čp. 97 - oprava bytu č. 70 STAKVO s.r.o. 173 390,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Dostihové závodiště - oprava zděného oplocení severní části Tomáš Macko 186 813,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Pichlova 1573 - oprava a zazdění vrat - NP Charita R E O P v.o.s. 120 369,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava dešťového svodu nadjezdu M 117 Štrossova, Pardubice Krajč-stavitelství s.r.o. 194 699,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy
Oprava propustku na cyklostezce Pardubice - Počáply, podél silnice I/36 LOUČKA Pardubice s.r.o. 191 497,24 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy
Revitalizace letního stadionu - výkon autorského dohledu Sportovní projekty s.r.o. 266 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic