Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Ohrazenická čp. 16 - oprava bytu č. 5 Navara Pardubice s.r.o. 185 630,99 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Údržba zeleně na území MO Pardubice VI Služby města Pardubic, a. s. 900 000,00 Kč Městský obvod VI  
Sanace stropu v podchodu M112 karla IV. v Pardubicích Building Expert s.r.o. 185 755,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy
Projekt Dukla sportovní - organizace a administrace jednacího řízení bez uveřejnění MOBA studio s.r.o. 120 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
Výměna části kanalizační přípojky - ul. Bartoňova čp. 826, Pardubice DM Stavby CZ s.r.o. 388 839,97 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Staňkova - stavební opravy tělocvičny - podlaha STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 169 968,70 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Měření a regulace radonu - objekty MŠ Rumunská a MŠ Pospíšilovo nám. TESLA Hloubětín a.s. 201 651,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Kyjevská - provedení hydroizolace zákl.zdiva REOP v.o.s. 193 866,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Lexova čp. 2340 - oprava bytu č. 4 AGROSTAV PARDUBICE a.s. 177 141,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Bělehradská 513 - oprava bytu č. 7 Navara Pardubice s.r.o. 135 958,58 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic