Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Obstarání provozu veřejných WC v roce 2022 Rozvojový fond Pardubice a.s. 235 289,26 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu
Výuka anglického jazyka v Britském centru Pardubice v roce 2022 Hynek Skořepa 385 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu
Městský útulek Pardubice - návrh stavby v lokalitě Hůrka - Jámy Sinc s.r.o. 255 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
E. Košťála 1016 - oprava volného bytu č. 10 Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. 187 796,87 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Analýza energetických úspor na majetku statutárního města Pardubice Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 490 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
Zajištění dobrovolnictví v kultuře "Culture Buddy" Česká abilympijská asociace, z.s. 100 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu
Výuka anglického jazyka v Britském centru Pardubice v roce 2022 Mgr. Zorka Večeřová, Ph.D. 100 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a využívání informací Newton Media a.s. 115 200,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Uveřejnění inzerce v tištěných, elektronických a internetových médiích Mafra a.s. 195 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Celoroční zajištění fotomateriálu pro RZ a časopis To jsou Pardubice Tomáš Kubelka 195 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora