Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Vydávání informačních novin městského obvodu Pardubice V

Lhůta pro podání nabídek 6.2.2017 15:00:00
Zadavatel Městský obvod V
Cena bez DPH 33 915,00 Kč
Poznámka k ceně za jedno vydání
Vítězný dodavatel ZeHa studio s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Zadávací dokumentace [pdf, 297.19 kB] 18.01.2017 13:31:46
Návrh SOD [docx, 41.72 kB] 18.01.2017 13:31:57
SOD [docx, 29.76 kB] 22.03.2017 11:11:19