Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava vodovodní přípojky k obj. Pošpíšilovo nám. 1693, Pardubice

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor majetku a investic
Cena bez DPH 115 391,00 Kč
Vítězný dodavatel EKO - INVEST PARDUBICE s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Hodnocení [pdf, 38.97 kB] 18.01.2017 08:52:04