Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava mostu pod Vinicí a oprava lávky pod Krajskou nemocnicí

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 196 569,80 Kč
Vítězný dodavatel Building Expetrt s.r.o.