Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava lávky u lázní a oprava podchodu Sladkovského

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 197 417,50 Kč
Vítězný dodavatel FARMET spol.s.r.o.