Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Sanace jímek podchodu Sv.Anny M 122 v Pardubicích

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 199 594,07 Kč
Vítězný dodavatel SKOS s.r.o.