Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava zábradlí před učilištěm na Židově v Pardubicích

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 195 492,60 Kč
Vítězný dodavatel ISPZ s.r.o.