Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava mostu M 607 - Svítkov, Pardubice

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 196 537,02 Kč
Vítězný dodavatel Building Expert s.r.o.