Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava spojleru v ulici kpt. Bartoše v Pardubicích

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor dopravy
Cena bez DPH 197 719,88 Kč
Vítězný dodavatel Building Expert s.r.o.