Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"

Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 475 000,00 Kč
Poznámka k ceně Studie proveditelnosti - 70.000,00 Kč; PD - 390.000,00 Kč + vizualizace 15.000,00 Kč
Vítězný dodavatel TOP CON SERVIS s. r. o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Oznámení o výběru dodavatele [pdf, 1.33 MB] 18.01.2017 13:29:29
Smlouva o dílo [pdf, 453.72 kB] 07.02.2017 09:43:21
Zveřejnění SoD v ISRS [pdf, 161.82 kB] 07.02.2017 10:40:07
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 08/2017 [pdf, 282.27 kB] 14.05.2018 16:26:41
Zveřejnění Dodatku č. 1 v ISRS [pdf, 123.91 kB] 14.05.2018 16:30:58