Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Územní studie Cihelna - sportovní areál

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor hlavního architekta
Cena bez DPH 161 000,00 Kč
Vítězný dodavatel ATELIER TSUNAMI, s.r.o., Náchod

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Smlouva o dílo [doc, 133 kB] 25.05.2017 09:46:30