Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Odstranění stavby víceúčelového areálu Doubravice

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor majetku a investic
Cena bez DPH 227 000,00 Kč
Vítězný dodavatel Pavel Dubánek