Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Psychologické poradenství a diagnostika

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Kancelář tajemníka
Cena bez DPH 400 000,00 Kč
Vítězný dodavatel Kariérový a personální servis s.r.o.