Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Stavební úpravy v budově nám.Republiky 12

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Kancelář tajemníka
Cena bez DPH 143 371,67 Kč
Vítězný dodavatel Navara Pardubice s.r.o.