Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Stavební úpravy v budově U Divadla 828

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Kancelář tajemníka
Cena bez DPH 180 167,55 Kč
Vítězný dodavatel Navara Pardubice s.r.o.