Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

"Ošetření památných stromů - třech jerlínů japonských na Wernerově nábřeží v Pardubicích"

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor životního prostředí
Cena bez DPH 45 800,00 Kč