Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Pardubice - ul. Kyjevská. Prodloužení odstavného pruhu u ZŠ

Zadavatel Městský obvod IV
Cena bez DPH 389 786,00 Kč
Vítězný dodavatel Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Smlouva o dílo [doc, 93 kB] 10.10.2017 09:54:50
příloha č.1 položkový rozpočet zhotovitele [xls, 69 kB] 10.10.2017 09:54:51
příloha č.2 harmonogram postupu prací [pdf, 113.08 kB] 10.10.2017 09:54:52