Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

ZŠ ITI - příprava zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na projekční činnost vč. autorského dozoru (2 kolo)

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Oddělení veřejných zakázek
Cena bez DPH 290 000,00 Kč
Vítězný dodavatel CETTUS a.s.
Poznámka cena celkem 150.000,-- Kč bez DPH + 700,-- Kč bez DPH/hodinu za autorský dohled, předpokládaný rozsah autor. dohledu je max. do 200 hodin

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Smlouva [pdf, 413.14 kB] 29.03.2017 09:10:33