Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Údržba komunikací na území MO Pardubice VI

Lhůta pro podání nabídek 1.1.1970 01:00:00
Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 104 934,00 Kč
Poznámka k ceně Cena bez DPH - součet jednotlivých položek. Cena za jednotlivé položky v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Konečná částka pravděpodobně přesáhne cenu 500.000,00Kč bez DPH.
Vítězný dodavatel AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Oznámení o výběru dodavatele [pdf, 398.69 kB] 27.11.2017 08:17:38
Rámcová smlouva [pdf, 5.06 MB] 30.11.2017 09:32:12
Zveřejnění v registru smluv [pdf, 124.09 kB] 30.11.2017 09:58:57