Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Oprava nábytku v historickém sále

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Kancelář tajemníka
Cena bez DPH 250 000,00 Kč
Vítězný dodavatel Dossi s.r.o.