Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Závodu Míru čp. 1835 - výměna osvětlení požární únikové cesty

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Odbor majetku a investic
Cena bez DPH 125 894,00 Kč
Vítězný dodavatel SBF s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Hodnocení [pdf, 20.52 kB] 17.01.2018 13:46:42