Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Dodání velkoobjemových květináčů a výsadba dřevin a rostlin

Lhůta pro podání nabídek 12.2.2018 15:00:00
Zadavatel Městský obvod V
Cena bez DPH 108 852,00 Kč
Poznámka k ceně včetně povýsadbové péče na 2 roky
Vítězný dodavatel Hurt David

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Zadávací dokumentace [pdf, 332.71 kB] 29.01.2018 09:21:39
Příloha č. 1 [pdf, 212.33 kB] 29.01.2018 09:21:41
Příloha č. 2 [xls, 34.5 kB] 29.01.2018 09:21:43
Návrh SOD [doc, 115 kB] 29.01.2018 09:21:44
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky [doc, 50 kB] 21.02.2018 13:48:27
Smlouva o dílo [pdf, 561.81 kB] 17.07.2018 13:05:21