Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy

Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 85 000,00 Kč
Vítězný dodavatel Služby města Pardubic, a.s.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Smlouva o poskytování služeb [pdf, 263 kB] 29.01.2018 10:59:27
Zveřejnění v registru smluv [pdf, 123.94 kB] 29.01.2018 11:25:20