Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Technický dozor stavebníka na vybrané akce v roce 2018 a 2019 na území MO Pardubice VI

Lhůta pro podání nabídek 22.1.2018 10:00:00
Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 456 000,00 Kč
Vítězný dodavatel CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Oznámení o výběru dodavatele [pdf, 452.77 kB] 05.02.2018 14:14:48
Příkazní smlouva [pdf, 532.75 kB] 05.02.2018 14:19:12
Zveřejnění v registru smluv [pdf, 123.95 kB] 05.02.2018 14:31:31
Oznámení o výběru dodavatele - opraveno [pdf, 418.03 kB] 27.03.2018 08:15:56