Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Rekonstrukce komunikace Motoristů, Pardubice - Svítkov

Lhůta pro podání nabídek 29.1.2018 10:00:00
Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 1 567 170,45 Kč
Vítězný dodavatel AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Oznámení o výběru dodavatele [pdf, 450.97 kB] 06.02.2018 13:39:52
Smlouva o dílo [pdf, 8.34 MB] 08.02.2018 13:51:30
Zveřejnění v registru smluv [pdf, 124.08 kB] 08.02.2018 14:04:45