Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy Služby města Pardubic, a.s. 85 000,00 Kč Městský obvod VI  
Obsluha a výsyp odpadkových košů včetně likvidace odpadu Služby města Pardubic, a.s. 136 000,00 Kč Městský obvod VI  
Dodání velkoobjemových květináčů a výsadba dřevin a rostlin Hurt David 108 852,00 Kč Městský obvod V  
ZŠ E. Košťála - havarijní oprava dlažeb na chodbě THS STAVEBNÍ s.r.o. 144 452,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Údržba zeleně na území MO Pardubice VI Služby města Pardubic, a.s. 900 000,00 Kč Městský obvod VI  
Železničního pluku 1631 - oprava bytu č. 10 KTS Integra s.r.o. 188 756,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Brožíkova 432 - výměna bytového jádra v bytě č. 35 Navara Pardubice s.r.o. 153 092,34 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Erno Košťála 1013 - výměna opláštění šachty výtahu - odstranění závad z revize SBF s.r.o. 121 550,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Závodu Míru čp. 1835 - výměna osvětlení požární únikové cesty SBF s.r.o. 125 894,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZUŠ Havlíčkova 925 - klimatizace koncertního sálu MAXIMUM s.r.o. 197 700,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic