Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Ohrazenice 159 - výběna bytového jádra v bytě č. 6 (havárie) Navara Pardubice s.r.o. 169 504,95 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Odstranění černé skládky v prostoru bývalých silážních žlabů, k.ú. Lány na Důlku AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 449 000,00 Kč Městský obvod VI  
Erno Košťála 1013 - oprava bytu č. 5 SBF spol. s r.o. 192 613,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Bělehradská 513 - oprava bytu č. 20 STAKVO s.r.o. 166 360,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Erno Košťála - oprava dlažby na chodníku u hřiště RONING spol. s r.o. 188 495,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice MCA atelier s.r.o., Praha 10 350 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta
DRC Prodloužená - výměna elektrorozvodů - PD E-dir s.r.o. 235 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ J. Ressla - provedení hydroizolace základního zdiva Tomáš Macko 198 925,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Areál J. Palacha 324 - oprava kanalizace - maltárna Tomáš Macko 197 869,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Staňkova - úprava šaten a umývárny u tělocvičny PROFI H.K. s.r.o. 179 523,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic