Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Odstranění černé skládky v prostoru bývalých silážních žlabů, k.ú. Lány na Důlku

Lhůta pro podání nabídek 16.2.2018 10:00:00
Zadavatel Městský obvod VI
Cena bez DPH 449 000,00 Kč
Vítězný dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Dokumenty veřejné zakázky

NázevUveřejněno
Smlouva o dílo [pdf, 372.9 kB] 28.02.2018 11:47:42
Oznámení o výběru dodavatele [pdf, 444.87 kB] 28.02.2018 11:47:43
Zveřejnění v registru smluv [pdf, 123.91 kB] 28.02.2018 12:05:51