Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Vytvoření studie Svět dětí pro Centrální polytechnické dílny v Pardubicích Mgr. A. Miroslav Jakubčík 206 611,57 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
"Ošetření památných stromů - třech jerlínů japonských na Wernerově nábřeží v Pardubicích"   45 800,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor životního prostředí
MŠ E.Košťála - zřízení třídy - PD PRODIN a.s. 276 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Dostihové závodiště - výměna podlahové krytiny (vstup, lože 308, prostror před občerstvením) tribuny D PODLAHY PLOTZ s.r.o. 103 123,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
U Josefa čp. 118 - oprava vodního potrubí na chodbě Smilova Park s.r.o. 110 596,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
U Josefa čp. 118 - oprava osvětlení v tělocvičně D-R 91 spol. s r.o. 111 245,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
DDM BETA - oprava sociálního zařízení RONING spol. s r.o. 169 878,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ Štefánikova - dodávka a montáž sněhových zábran na střeše TIMRA s.r.o. 118 473,90 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek     Městský obvod V  
Parkovací dům Mezi Mosty Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice 250 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta