Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
ZŠ a MŠ A. Krause - oprava terasy TS - STAV CZ, s.r.o. 176 375,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
U Josefa čp. 118 - rekonstrukce dívčího sociálního zařízení TS - STAV CZ, s.r.o. 188 681,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Kanalizace Opočínek - kanalizační přípojky Multiaqua s. r. o. 200 300,00 Kč Městský obvod VI  
Na Spravedlnosti 2792 - oprava terasy v 5.NP T&P Project s.r.o. 119 603,99 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZŠ ITI - příprava zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na projekční činnost vč. autorského dozoru (2 kolo) CETTUS a.s. 290 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek
E. Košťála 1016 - oprava bytu č. 9 STAKVO s.r.o. 178 880,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov UNIT architekti, s r.o. Praha 3 420 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta
Výsadba dřevin na území MO Pardubice V - 2017 David Hurt 402 300,00 Kč Městský obvod V  
Provoz aplikace eKurzy pro rok 2017 RENTEL a.s. 153 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
Opravy chodníků MO Pardubice IV -2017 Agrostav Pardubice a.s. 395 222,00 Kč Městský obvod IV