Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Dostihové závodiště - oprava zděného oplocení severní části Tomáš Macko 186 813,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Pichlova 1573 - oprava a zazdění vrat - NP Charita R E O P v.o.s. 120 369,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava dešťového svodu nadjezdu M 117 Štrossova, Pardubice Krajč-stavitelství s.r.o. 194 699,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy
Oprava propustku na cyklostezce Pardubice - Počáply, podél silnice I/36 LOUČKA Pardubice s.r.o. 191 497,24 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy
Revitalizace letního stadionu - výkon autorského dohledu Sportovní projekty s.r.o. 266 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Dražkovice čp. 25 - oprava zateplení půdního prostoru SBF s.r.o. 179 613,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Mladých čp. 183 - oprava bytového jádra v bytě č. 15 SBF s.r.o. 151 588,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava vozovek po zimě na území městského obvodu Pardubice V - 2017 HOLD s.r.o. 400 000,00 Kč Městský obvod V  
Celoroční objednávka na dodávku letenek pro zahraniční služební cesty Student Agency k.s. 200 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Celoroční zajištění fotomateriálu pro Radniční zpravodaj Tomáš Kubelka 200 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora