Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Závodu Míru čp. 1835 - výměna osvětlení požární únikové cesty SBF s.r.o. 125 894,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZUŠ Havlíčkova 925 - klimatizace koncertního sálu MAXIMUM s.r.o. 197 700,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Mapování výkonu otopných těles v bytových domech ve vlastnictví města BYTTHERM s.r.o. 182 320,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava nábytku v historickém sále Dossi s.r.o. 250 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb- provoz SvoP SmP a.s. 291 900,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Celoroční objednávka na zajištění fotodokumentace z významných akcí Tomáš Kubelka 199 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Celoroční objednávka letenek Student Agency k.s. 199 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Smlouva o poskytnutí cateringových služeb Radek Pelikán 300 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Smlouva o poskytnutí cateringových služeb Bonté Class s.r.o. 300 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Smlouva o poskytnutí cateringových služeb A.C.in s.r.o. 400 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora