Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
ZŠ Staňkova - výměna podlahové krytiny Leopold Polák 197 863,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Železničního pluku 1631 - výmalba chodeb a schodiště Navara Pardubice s.r.o. 149 770,12 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
E. Košťála 1016 - oprava bytu č. 6 STAKVO s.r.o. 179 870,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Ozvučení a nahrávání ZmP, zvláštních zasedání RmP a prezentačních akcí města v roce 2018 MINISTR SYSTEMS s.r.o. 199 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
KD Dubina - rekonstrukce vzduchotechniky - PD Ing. Martin Šulc 198 500,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Rekonstrukce komunikace Motoristů, Pardubice - Svítkov AQUASTAV PARDUBICE s.r.o. 1 567 170,45 Kč Městský obvod VI  
Rekonstrukce chodníků v ulici k Hladíkovu, Pardubice - Staré Čívice RENEGADE CR, s.r.o. 1 650 924,00 Kč Městský obvod VI  
PD Sportoviště Popkovice ESA Interplan, s.r.o. 300 000,00 Kč Městský obvod VI  
Technický dozor stavebníka na vybrané akce v roce 2018 a 2019 na území MO Pardubice VI CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice 456 000,00 Kč Městský obvod VI  
Zajištění výuky anglického jazyka - Hynek Skořepa. Hynek Skořepa 335 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu