Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Obstarání kompletního provozu, údržby a úklidu veřejných WC v Pardubicích Rozvojový fond Pardubice a.s. 265 289,26 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu
Pletí keřových výsadeb na území MO Pardubice V pro rok 2018 - 2019 Hurtová Kateřina 362 912,00 Kč Městský obvod V  
Dosadba dřevin ul. Pod Břízkami, Pardubice Agropark servis s.r.o. 117 140,40 Kč Městský obvod V  
BD Bartoňova 826 - odstranění závad z inspekčních prohlídek výtahů - výměna vodítek vyvažovacího závaží Výtahy Pardubice a.s. 187 100,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Přistavování a výsyp velkoobjemových kontejnerů včetně likvidace odpadu Služby města Pardubic, a.s. 350 000,00 Kč Městský obvod VI  
Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy Služby města Pardubic, a.s. 85 000,00 Kč Městský obvod VI  
Obsluha a výsyp odpadkových košů včetně likvidace odpadu Služby města Pardubic, a.s. 136 000,00 Kč Městský obvod VI  
Dodání velkoobjemových květináčů a výsadba dřevin a rostlin Hurt David 108 852,00 Kč Městský obvod V  
Obsluha a výsyp odpadkových košů včetně likvidace odpadu Služby města Pardubic, a.s. 136,00 Kč Statutární město Pardubice  
ZŠ E. Košťála - havarijní oprava dlažeb na chodbě THS STAVEBNÍ s.r.o. 144 452,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic