Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Údržba zeleně na území MO Pardubice VI Služby města Pardubic, a.s. 900 000,00 Kč Městský obvod VI  
Železničního pluku 1631 - oprava bytu č. 10 KTS Integra s.r.o. 188 756,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Brožíkova 432 - výměna bytového jádra v bytě č. 35 Navara Pardubice s.r.o. 153 092,34 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Erno Košťála 1013 - výměna opláštění šachty výtahu - odstranění závad z revize SBF s.r.o. 121 550,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Závodu Míru čp. 1835 - výměna osvětlení požární únikové cesty SBF s.r.o. 125 894,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
ZUŠ Havlíčkova 925 - klimatizace koncertního sálu MAXIMUM s.r.o. 197 700,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Mapování výkonu otopných těles v bytových domech ve vlastnictví města BYTTHERM s.r.o. 182 320,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava nábytku v historickém sále Dossi s.r.o. 250 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb- provoz SvoP SmP a.s. 291 900,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora
Celoroční objednávka na zajištění fotodokumentace z významných akcí Tomáš Kubelka 199 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora