Veřejné zakázky malého rozsahu nezveřejňované na profilu zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor
Svoz a likvidace psích exkrementů Služby města Pardubic, a. s. 83 000,00 Kč Městský obvod VI  
Obsluha a výsyp odpadkových nádob - košů včetně likvidace odpadu Služby města Pardubic, a. s. 135 000,00 Kč Městský obvod VI  
Mladých čp. 181 - oprava bytového jádra v bytě č. 14 SBF s.r.o. 162 848,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" TOP CON SERVIS s. r. o. 475 000,00 Kč Městský obvod VI  
ZŠ Erno Košťála - havarijní oprava dlažby ve spojovacím krčku u školní jídelny RONING spol. s r.o. 140 229,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Oprava vodovodní přípojky k obj. Pošpíšilovo nám. 1693, Pardubice EKO - INVEST PARDUBICE s.r.o. 115 391,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Vydávání informačních novin městského obvodu Pardubice V ZeHa studio s.r.o. 33 915,00 Kč Městský obvod V  
ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD M-PROJEKCE s.r.o. 197 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic
Odstranění škod po požáru - ul. J. Zajíce 959 byt č. 6 Navara Pardubice s.r.o. 336 538,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic